Sunday, 24 February 2008

57樣香港人做過既無聊野, 你中幾多樣 ?!

1.玩米缸,將手插入米缸裡面o既米裡面篤下篤下。 2.在百貨公司入面篤扶手電梯旁的吊牌。 3.地下有階磚時,特登隔一格一格o黎行(不可踩界,要完全在格內)。 4.用錶面反射陽光,照o黎照去。 5.跳樓梯(愈多級愈勁)。 6.行路上高起左地方(例如高起左o既長條型石博,好似玩平衡木咁行法)。 7.鋪張紙在硬幣上面,然後用鉛筆係上面油,油返個形出o黎。 8.食完瑞士糖之後,將糖紙包番個原本四四方方果個形出o黎。 9.超級市場踩住架購物車o黎行。 10.踩水"tum",係好特登果隻。 11.吹口水波。 12.搣牆上的乳膠漆或牆紙。 13.係平滑o既地面上面"冼"下"冼"下咁行。 14.整濕o的紙巾,掟上學校廁所天花頂。 15.食完綠箭香口膠,一定摺返成張包裝紙,再放返入個大套入面。 16.響課室玩俄羅斯輪盤,將玩粉刷霑滿粉筆粉,放係風扇上面,等個風扇轉 轉下,轉得怏個時飛出o黎, 睇下個粉刷中邊個。 17.放膠袋(當風爭甘放)。 18.去後梯執咸書睇,張睇完的咸書撕開飄落街。 19.貼張龜仔紙嚮o的同學 20.踩人地個影。 21.狂踩人地對白飯魚,尤其是大肥仔果o的。 22.用幾條橡筋射人 23.掉人地門口的拖鞋落街。 24."蚊"消防喉,射水落下面個球場,睇下射到幾遠。 25.擇水彈。 26.用氣鎗射街上的途人。 27.玩千揪,"fing"到咁上下就飛出去鬥遠。 28.落樓梯時坐係o的扶手上面"sir"落黎。 29.在自動梯行相反方向。 30.把"誤投信件"或沒有用的宣傳單張,胡亂放入其他的住宅信箱。 31.坐地鐵時,抓緊中間的扶手,地鐵一開動博命繞住轉(自轉)。 32.在月台上鬥快跑。 33.帶玩具返學。 34.用圖釘弄穿學校壁佈板。 35.亂按人家的門鐘,然後鬆人。 36.明知過了三歲,仍然不買票,"捐"地鐵的入/出閘機。 37.用改錯水(很舊的有一個掃那種)附送的天拿水,搽在手上。 38.在井字型公屋中間的大天井中放紙飛機,或者放紙青蜒,看看誰放的紙青蜒最慢由廿幾樓落到地面。 39.煲蠟。(好多喇呢個) 40.把汽水罐靜雞雞放在校車的車輪下攝住,開車時把它壓扁。 41.圍閹 42. 呵尿時出力射走 D 屎積 43.膠袋裝滿水掉落樓下 44.將紙碎或者紙飛機撒落街 45.將bubble紙氣泡逐粒"鏈"爆 46.o係屋企走廊玩"壁虎功" 47.走到開動緊電風扇面前:"呀~~~~~~~~!" 48.用間尺好似 "搖搖板"咁彈起舊擦膠 49.寶貼當泥膠,用間尺整pizza 50.係屋企撩鼻屎然後抿落牆 51.將 d 擦膠碎 用尺切粒粒 52.膠水搽係手/筆盒上 , 等佢乾之後成塊 met 出黎 ~ 53.洗手時用手頂住個出水位,用d水去射周圍d人 54.同隔離位鬥快開哂筆盒d機關 55.飛拖鞋 56.特登將飲完的紙包飲品吹脹然後放在地上,大力地踩爆佢 57.用泥膠塞電制/電話插蘇

No comments:

Post a Comment