Thursday 13 December 2007

C L I C K ~ Ch.9

4-8-2008,後世稱之為「第一次世界電腦會戰」。科技的一日千里,和平的渴求,使得戰爭,開了先例。 就如愛因斯坦說過:「我不知道第三次世界大戰拿其麼武器打仗,但我知道,第四次世界大戰會以棍子和石塊打仗.」 他對了一半-大戰,總不能少了兵戎相見的。 當天上午十一時,一群小童在旺角火車站的落地screen玩。顯示著一個波,只要「踩」落去,就「踢」左個波。佢地不亦樂乎的玩了半小時。呢個時候— 螢幕上出現了clickclick的網頁! 「係咪click呢到ar?」 「係ar,即係「踩」果到啦!」 「5好意思,小弟弟呀~呢個野壞左ar~要關機呀~謝過呀~」 「哦……」 天真的背後當然不知戰爭的序幕,已經揭起了。

No comments:

Post a Comment